Welkom

Gepland onderhoud in november 2018

Dit weekend, het weekend van zaterdag 24 november 22.00 uur tot zondag 25 november 10.00 uur is de Heinenoordtunnel in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat voert van zaterdag 22.00 uur tot zondag 10.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van zo'n dertig minuten.

De onderhoudswerkzaamheden in de Heinenoordtunnel vinden plaats aan het noodstroomsysteem en aan een aantal buisleidingen om deze te beveiligen tegen de vorst. Ook voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit voor de renovatie van de Heinenoordtunnel die gepland staat voor 2023/2024. Door dit werk samen te laten vallen, sluit Rijkswaterstaat de tunnel één keer af.